Värdegrunden

on onsdag 27 februari 2013

Nu när cirkusen kring Marmaö lagt sig finns det goda skäl att fånga upp något jag upprördes av häromdagen. Enligt uppgift ska Försäkringskassan ha krävt att få veta när en cancersjuk 23-åring förväntades avlida. SVT har pratat med Camilla Lindqvist som också avkrävdes ett dödsintyg. Försäkringskassan säger dock att det är en vanlig prövning av arbetsförmågan.

Den politiska nivån, i form av socialförsäkringsministern Ulf Kristersson, vill inte kommentera det enskilda fallet eftersom det skulle kunna uppfattas som ministerstyre. Jag är inte riktigt med hur han resonerar eftersom bara förekomsten av ”dödsintyg” sannolikt strider mot såväl den bredare folkviljan som den värdegrund en normalt fungerande Alliansväljare kan uppvisa. Jag tror, nej, jag är övertygad om att inte ens den mest inbitne moderat hade detta för ögonen när de striktare regelverken kring sjukskrivningar antogs 2008. Kristersson hade gott kunnat säga följande, utan att bli anklagad för ministerstyre:

”Utan att kommentera det enskilda fallet så har det har aldrig varit lagstiftarens avsikt att avkräva enskilda denna form av intyg. Jag skall se om det finns skäl för regeringen att tydliggöra den värdegrund som skall omfatta tolkningen av regelverket”.

Detta, istället för tystnad, hade klargjort att dödsintyg av döende inte är acceptabel tolkning av liggande regelverk om så är fallet. Men hela hanteringen från Kristersson får mig att börja ifrågasätta hans värdegrund. En värdegrund som, av naturliga skäl, ska genomsyra förvaltningen då departementschefens vilja skall omsättas i praktik av staber och myndigheter. För att exemplifiera så har  Sigtuna kommun antagit en värdegrund som skall omfatta alla anställda i kommunen och genomsyra alla beslut. Den är enkel att komma ihåg.

Allas lika värde och medborgaren i fokus.

Enkelt. Och mest remarkabelt? Det är en ren tjänstemannaprodukt som alla tjänstemän förbundit sig till att efterleva med en politisk välsignelse och som alla partier nu ställt sig bakom vad jag vet. Oavsett block. Alla beslut skall baseras på allas lika värde och alltid utgå från vilken nytta det kommer göra för den enskilde individen. Individen och medborgaren före systemen. Baserat på mina erfarenheter från den förvaltningen anser jag att det finns goda grunder att börja ifrågasätta vilken värdegrund som Försäkringskassans verksamhet vilar på. Och vilken värdegrund socialförsäkringsministern baserar sina beslut och sina regleringsbrev på.

Oviljan att uttala sig är onekligen oroväckande för hur svårt kan det vara att anamma just ”allas lika värde och medborgaren i centrum”? Eller att uttala sig i de generella termer jag gav exempel på?

Värdegrunden. Just hur svårt kan det vara?


Martin Moberg, Ung Cancer, SVT , Paula och Pernilla, SVT,
Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser