Utrikes- och säkerhetspolitik: Att erkänna Palestina och att erkänna de mänskliga rättigheterna

on fredag 9 september 2011

USA tänker använda sitt veto i FN:s säkerhetsråd för att stoppa palestinierna om de försöker nå fullt medlemskap i FN, enligt det amerikanska utrikesdepartementet. Det är första gången som USA uttryckligen har deklarerat att vetorätten kommer att användas. USA har försökt att övertala palestinierna att inte söka fullt medlemskap och vill försöka lösa frågan om en palestinsk stat genom förhandlingar med Israel. Sverige går motsatt väg och är tydliga för en gångs skul. Regeringen, genom utrikesminister Carl Bildt, erkände så sent som igår den Palestinske ambassadörens status vilket framkallade en del protester från känt håll. Främst (FP) och (KD) som aldrig kunnat vare sig kritisera Israel än mindre använda kraft bakom orden när de väl lyckas yppa någon form av kritik mot staten Israel. Men åter itll ämnet.

Förhandlingar med Israel är enligt USA samt (FP) och (KD) vägen att gå. Israel har inbjudit till vad de säger är villkorslösa förhandlingar men i detta ligger dessvärre en hel del slamkrypare och direkta fallgropar. Till att börja med så fortsätter Israel att bygga bosättningar på ockuperad mark under den tiden. Det begriper var och en att den mark som Palestienierna med realism kan återta blir mindre och mindre för varje dag fortsatt byggnation tillåts. Varför? Israel kräver att bli erkänt som Judisk stat och i detta ligger mer juridik än bara en trosinriktning. Med Judisk stat så innebär det bland annat att Artiklarna 13 och 15 i de Universella Mänskliga Rättigheterna helt eller delvis sätts ur spel. På fler plan än ett.


Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country

Article 15.


(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 17.


(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Palestinierna har idag inte möjlighet att fritt röra sig inom främst Västbanken då bosättningar helt eller delvis blockerar detta. Bosättningar som dessutom är i direkt strid mot såväl Haagkonventionen som den fjärde Genevedeklarationen. Jag har tidigare utvecklat en del av detaljerna i begreppet Judisk stat i postningen ”Rätten till ett land”, du finner länken längst ner i postningen.

När nu USA meddelar att de kommer blockera alla försök från det Palestinska folket att till slut få en erkänd nationalitet och ge dem verktygen att återfå främst den olagligen exproprierade egendom på främst Västbanken så väljer USA sida till slut. USA har, i alla fall under inledningen av President Obamas ämbetsperiod, haft relativt goda förbindelser med arabvärlden men nu kommer dessa att förvärras snabbt. Oaktat vad som kommer ut av demokratiseringsprocesserna i Egypten, Tunisien, Libyen Bahrain och andra länder i regionen så har de alla fram tills idag haft en sak gemensamt. De har levt under mer eller mindre hårt sekulariserade regimer och när nu locket” lyfts av så framträder olika skolor av politisk Islam. Gemensamt för dessa är dock att deras grundsyn på Israel som stat är allt annat än positiv men i sammanhanget så har vissa av dessa inriktningar faktiskt visat att de skiljer på kritik mot stat och mot religion. Inom begreppet ”dhimmi”, finns en definition att alla som tillhör ”Bokens folk” erkänns, Judendom är en sådan som legitim religion kan erkännas vilket inte minst är tydligt i Irans parlament där judar är representerade.

All in all: Regeringen – genom Carl Bildt skall sägas – ser ut att ha förstått att denna boll inte kan tillåtas ändra riktning om vi ska ha någon som helst röst i Mellanöstern och Nordafrika. Det finns dessvärre krafter i den svenska regeringen och USA som fortsätter att medvetet förneka ett folk dess grundläggande och universella rättigheter. De förstår inte den frustration som byggts upp i snart sagt hela arabvärlden under mer än 50 år, att – som den Turkiske premiärministern Erdogan, fortsätta tillåta staten Israel bete sig som ett bortskämt barn.

Och USA? En stormakt på dekis helt klart. Undrar om inte det här är sista rycket som ensam herre på täppan i Mellanöstern innan de får se sig omsprungna av verkligheten. En verklighet som inte kommer falla vare sig USA, den amerikanska livsstilen, Israel eller svenska politiker som Per Ahlmark och Birgitta Ohlsson på läppen med det cyklopiska förhållningssätt till Mellanösterns dynamik, mänskliga rättigheter och faktiska omständigheter som de representerar. De har, framför allt Per Ahlmark och Birgitta Ohlsson i den svenska kontexten, på sitt samvete att palestinska flyktingar föds och hinner dö utan att de någonsin erkänns som människor och medborgare enligt de definitioner som de universellt gällande mänskliga rättigheterna stadgar. Dessa har valt, medvetet, att förhålla sig till det palestinska folket på just det sättet vilket känns rätt obehagligt. Då är det skönt att det finns balanserade politiker som Carl Bildt i regeringen samtidigt som jag anser att mina partikamraters tystnad är direkt pinsam.


SR, DN, UNUDHR (Universella mänskliga rättigheter), MiS1, MiS2 (Om ett problem med flera dimensioner),  MiS3 (Om rätten till ett land), Jewish world,  Röda Berget som drog igång mig.
Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser