Netroots UK: En progressiv dag full av intryck

on lördag 8 januari 2011


Netroots UK

Det är naturligtvis en upplevelse att få delta i det som skall bli startskottet för en brittisk nätrotsrörelse. Jag känner ett stort mått av igenkännande med var vi själva stod som progressiv kraft för säg fyra år sedan, men det finns stora skillnader – skillnader där kanske våra erfarenheter inte är direkt tillämpbara i den brittiska kulturen för det politiska samtalet och vice versa.

Men en sak blir slående när jag samlade tankarna strax innan vårt lunchseminarium då vi ska tala om hur den svenska progressiva nätrotsrörelsen ändrade valutgången. Det som slår mig är att de som tagit initiativ till Netroots UK är TUC, motsvarande Handelsanställdas förbund och inte Labour. Labour är inte ens närvarande idag och det kan vara så att det finns goda skäl till detta. Under förmiddagen, i plenum, har jag nog sällan hört hur olika fackliga ledare skällde ut Labour efter noter. En kvinna konstaterade lakoniskt att Labour inte längre företrädde sin väljarbas och om jag nu skall uttrycka mig milt så var aversionen mot Labour på den nivån att ett idépolitiskt utbyte och samarbete sannolikt är uteslutet för närvarande.

Det var länge sedan jag följde brittisk politik närmare men jag ska nog börja göra det igen. Debattklimatet är hårdare, fränare men samtidigt mer rakt på sak. Det är inte några inlindade termer ens i de interna diskussionerna, debatten präglas av svavelosande inlägg som skulle få vilken svensk socialdemokratisk partikongress, SSU- kongress med alla sina falangstrider eller vilket politiskt seminarium som helst i Sverige att likna en årskongress för filatelister eller ornitologer. Men helt klart är att Labour har problem av gigantiska proportioner och fackföreningsrörelsen agerar nu för att ta över det politiska samtalet. De senare är så trötta på tvehågsenheten och framför allt tröttheten så att de nu helt enkelt börjar om från början.

Förmiddagen hade dock ett par viktiga lärdomar att ta med sig:

När mycket namnkunniga talare såsom Polly Toynbee från The Guardian och Brendan Barber, generalsekreterare i TUC, ägnade mer tid åt kritik mot ”the Coalition” och allehanda demoniserande bildsättningar så uteblev mycket av den progressivitet som ett startskott skall innebära. Jag kan se parallellerna med hur svenska politiker agerar i olika sammanhang – ett trist sådant exempel var när Wanja Lundby Wedin tidigt i våras pratade inför SQ2540. Wanja hade ett standardanförande och missade helt målet vad publiken ville ha, en framåtsyftande politisk diskussion istället för regeringskritik. Förmiddagens session var i precis denna riktning men sannolikt fanns även från auditoriet ett stort behov att lufta sin besvikelse över det som varit vilket förstärkte den retroperspektiva tonen. Mycket kritik, inget om hur opinionsbildare skulle jobba för framtiden.

Vad jag vill ha sagt är att det går inte för någon att komma och hålla ett standardanförande i någon kultur eller någon kontext. Det är bättre att dra ner på antalet framträdanden och förbereda varje sådan för sig. En annan iakttagelse är att varje parti måste ha ett forum för frustration och löpande tryckutjämning. Det jag såg idag i termer av fördömande uttalanden var i grunden en avbetalning på Tony Blairs ledarskap. Tretton år av dödad internpolitisk debatt har ett pris, och idag ser jag inte riktigt hur Labour skall kunna knyta några som helst positiva band med fackföreningsrörelsen. Såren är djupa och föraktet totalt.

Vi ska vara glada över den ton av respekt vi har i vår debatt och samtidigt, med visst undantag från agerande såsom Primes, att vi kan para detta med en relativ ärlighet i samtalet. Det som kanske blev tydligast i våra kontakter är att efterfrågan och behovet av våra erfarenheter är stort och mången kontakt har slutits för att vidareutveckla såväl vår egen som den europeiska progressiva bloggosfären. Det är slående att när Netroots Sverige bygger ett internationellt nätverk har de svenska regeringsbloggarna från (M), (C), (FP) och (KD) stora problem med att lämna den egna stadsdelen.

Positivt är att det finns en vilja till förändring i de andra mitten-vänster rörelserna i Europa. Seminariet som Johan Ulvenlöv ansvarade för var uppskattat och åhörarnas många frågor under frågestunden kom att göra att vi drog över tiden. Inalles en bra och givande dag. Helt klart har helgen varit värt mödan och tiden.

Related Posts with Thumbnails

Senaste inlägg

Socialförsäkring

Ledare och opinion

Utrikes- och säkerhetspolitik

Ekonomi

NetRoots

Mediekritik

Alliansfritt Sverige

Netroots valanalyser